Osobní finance

 • Smyslem naší práce je zajistit, aby každá koruna, kterou klient vynaloží do produktů finančního trhu, měla jasný cíl a smysl.

  Jinými slovy, aby klient nepřeplácel na předražených finančních produktech (hypotéky s vysokým úrokem, drahé povinné ručení apod.) nebo naopak aby věděl, že na jiných prodůktů je třeba si připlatit více, aby dosáhl požadované kvality (např. ochrana příjmů a majetku).

  Svou skladbou i provázaností by na sebe finanční produkty měly logicky navazovat tak, aby plnily všechny klientovy potřeby za co nejnižší cenu.

  Abychom tohoto optimálního stavu dosáhli, pracujeme ve spolupráci s klientem následujícím způsobem.

 • Centrem našeho zájmu je klient - jeho přání a potřeby.

  Snažíme se klienta dobře poznat a pochopit jeho životní clíle, jeho myšlení, současné i budoucí motivy, za kterými směřuje. Jakmile se nám toto podaří, půjčíme si od klienta všechny jeho smlouvy o finančních produktech, které uzavřel do doby, než jsme se potkali společně. Tyto smlouvy detailně studujeme a hodnotíme s ohledem na získané informace z několika hledisek:

  • Zda při stejném nastavení smlouvy neexistuje nějaká konkurenční společnost, která nabízí daný produkt za nižší cenu.
  • Zda klient platí přesně za to, co potřebuje a někde nepřeplácí nebo naopak by si připlatit neměl, aby dosáhl požadované kvality.
  • Zda řeší smlouvy všechny klientovy požadavky a potřeby.

  Pokud tedy najdeme v nastavení smluv nebo jejich skladbě nějaké mezery, navrhujeme klientovi řešení jak stávající situaci vyřešit lépe. Soubor našich doporučení posléze prezentujeme na samostatné schůzce a v případě souhlasu klienta s naším navrhovaným řešením zajišťujeme jeho realizaci.

 • Naší ambicí je spolupracovat s klienty dlouhodobě. Jedině tak může mít naše práce smysl a efekt.

  Je to z důvodu, že finanční trh se neustále mění – finanční instituce vyvíjejí nové, lepší a levnější produkty, na které je třeba reagovat a stejně tak finanční i životní situace klienta se neustále mění. Proto se s našimi klienty pravidelně vídáme, abychom jejich portfolio smluv udrželi neustále aktuální.

 • V rámci řešení jednotlivých potřeb klienta se dotýkáme těchto oblastí:

 • životní pojištění
 • pojištění majetku
 • pojištění odpovědnosti
 • autopojištění
 • hypoteční úvěry
 • úvěry ze stavebního spoření
 • spotřebitelské úvěry
 • spořící účty, běžné účty
 • stavební spoření
 • investice do podílových fondů
 • investice do komodit

Postup práce

 1. Schůzka – Představení sebe a své práce

  Poradce se klientovi na krátké osobní schůzce představí, popíše postup práce, základní principy finančního poradenství a zjišťuje klientovy motivy pro spolupráci.

 2. Schůzka – Analýza potřeb a přání klienta

  Cílem této schůzky je zjistit maximum informací o klientovi. Poradce si zapisuje jeho přání, potřeby a sny, které by si klient díky vydělaným penězům rád splnil. Všechny tyto informace poradce potřebuje pro následné sestavení individuálního finančního portfolia, jehož složení a nastavení jednotlivých smluv zajistí klientovi kýžený efekt.

 3. Schůzka - Prezentace řešení

  Na této schůzce je klientovi prezentován konkrétní návrh finančního portfolia, které bylo sestaveno na základě informací zjištěných z předchozí schůzky. Nastavení portfolia přesně odráží klientova přání. Poradce odůvodňuje výběr doporučených produktů a prezentuje míru naplnění potřeb a požadavků, které měl klient na finanční portfolio smluv.

 4. Schůzka - Realizace

  V případě klientova souhlasu s navrženým finančním portfoliem zajišťuje poradce realizaci celého projektu. Veškerá administrativa je na bedrech poradce, klient není nijak zatěžován, pouze veškeré kroky stvrzuje svým podpisem.

 5. Schůzka - Servisní schůzka

  Po zhruba dvou až třech týdnech od realizace finančního portfolia se poradce s klientem znovu schází, aby zjistil, zda veškeré realizované kroky proběhly v pořádku a zkontroloval došlou korespondenci.

 6. Schůzka – Předání šanonu a dohoda o následné péči

  Poradce předává klientovi šanon, ve kterém je založena veškerá smluvní dokumentace. Smlouvy jsou přehledně založeny dle jednolitých sekcí, ke každé smlouvě je připojena poznámka, aby vždy, když klient otevře šanon, věděl, jakou má daná smlouva funkci. Šanon obsahuje také platební kalendář, souhrn doporučení ze strany poradce a kontakty na něho.

 7. Předáním šanonu spolupráce mezi klientem a poradcem nekončí. Jelikož se finanční trh neustále mění - instituce vyvíjejí nové a lepší produkty, stejně tak potřeby a přání klienta se mění v čase, nastavuje si poradce s klientem přesný časový horizont, kdy se pravidelně vídají, aby mohli na tyto změny reagovat a udržovat klientovo portfolio neustále aktuální.

Struktura osobních financí

V rámci komplexního pojetí financí klienta postupujeme při řešení jeho potřeb následujícím způsobem:

 1. Zajištění současné životní úrovně, příjmů a majetku

  Naší povinností je identifikovat možná rizika týkající se ztráty příjmu klienta, dále rizika týkající se jeho odpovědnosti vůči druhým osobám a rizika spojená s poškozením či s úplným zničením jeho majetku. Finanční portfolio by klientovi svým nastavením a skladbou smluv mělo zajišťovat finanční kompenzaci a zmírnění dopadu nepříznivých situací.

 2. Zajištění budoucích příjmů

  Jistota příjmu současného zákonitě neznamená jistotu příjmu i v budoucnu. Odchod do starobního důchodu se stal pro dnešní společnost reálnou hrozbou. Nastavení finančního portfolia počítá s vytvořením finanční rezervy, kterou bude klient čerpat v důchodovém věku, kdy nebude pracovně činný.

 3. Zajištění bydlení

  V případě, že má klient zajištěnu jistotu příjmu i v nepříznivých situacích, doporučujeme teprve řešit financování vlastního bydlení. Trendem moderní společnosti se stalo žití na dluh, které bohužel mnoho lidí přivádí do dluhové pasti. Nutnou podmínkou řešení financování vlastního bydlení je tedy vytvoření dostatečné rezervy a zajištění stálého příjmu.

 4. Ostatní potřeby

  Má-li klient jistotu příjmu současného i budoucího, má-li dostatečné rezervy a vlastní bydlení, doporučujeme přerozdělovat peníze na méně důležité potřeby. Těmi mohou být například pořízení nového automobilu, nákladné dovolené, luxusních výrobků apod. Našim klientům pomáháme sestavit správnou strukturu výdajů a vybíráme vhodné finanční produkty, díky kterým tyto potřeby dokáží nejlépe uspokojit.

 5. Investice

  Pojem „investice“ nezahrnuje pouze investování peněz jako takové, ale obecně zhodnocování volných peněz. Naším klientům pomáháme s výběrem vhodných spořících či investičních programů, které efektivně zhodnotí jejich volné finanční prostředky. Otázkou zhodnocování volných peněz se však doporučujeme zaobírat až v momentě, kdy má klient vyřešeny veškeré předešlé stupně pyramidy potřeb.

Kontakt

+420 777 678 440
e-mail: info@oregofinance.cz

Sídlo společnosti:
Pod Habrovou 490/8
152 00 Praha 5

Pobočka Jindřichův Hradec:
budova Komerční banky, 1. patro
Klášterská 140
377 01 Jindřichův Hradec

Pobočka České Budějovice:
Šumavská 26
370 01 České Budějovice

Pobočka Tábor:
9. května 640
390 02 Tábor